Dinfiskeguide.se

Smygjaga storgäddan

”Här står det gädda” sa fiskekompisen och hivade i ankaret med ett ljudligt plask åtföljt av stänkande vatten. Jag höll god min och tvivlade inte på sanningshalten i uttalandet i det ögonblick som han sa det. Däremot var det ett påstående med mycket kort hållbarhet. Gädda fanns säkerligen på platsen, troligen även riktigt stor gädda. Men efter att ankaret bröt vattenytan blev orden omedelbart föråldrade. Lika säkert som att de stod på den noggrant utvalda platsen, lika säkert är det att de försvann därifrån efter den burdusa presentationen av fiskarna, dvs oss (inte gäddorna).  Mycket riktigt så blev det sedan inget hugg på denna plats trots att förutsättningarna i övrigt var utmärkta. Jag har sedan dess varit med om alltför många situationer då fiskaren har uppträtt oförsiktigt med fisklöshet som följd för att det skall vara en slump.

Redan som liten pojke frågade jag min morfar, tillika läromästare, hur jag skulle göra för att fånga en stor gädda. Han svarade: smyg som en indian! Jag tog inte till mig budskapet direkt men det stannade kvar genom åren och jag har nu insett hur rätt han hade. De flesta gäddor över tio kilo som jag har tagit under de senaste åren kan jag till stor del tacka denna ”smygandets filosofi” för.

En liten gädda är inte lika känslig som en stor gädda för ”onaturliga ljud”. De större har blivit stora bl.a. genom sin förmåga att undvika faror och att lära sig vad som är, eller kan vara, farligt. Problemet för oss fiskare är att våra båtar, i större eller mindre utsträckning beroende på material, fungerar som en förstärkare av ljud i vissa situationer. Exempelvis ett oförsiktigt behandlat drag som faller ned på durken hörs på långt avstånd i vattnet och skrämmer gäddan. Även ett ankare som tas upp ur vattnet och ställs ned på durken med en nog så liten smäll kan också vara tillräckligt för att spoliera en fisketur. Små saker som många sällan reflekterar över kan vara det som gör att de riktigt stora gäddorna ofta lyser med sin frånvaro.

De fiskare som också är jägare har lättare att anamma detta synsätt. När de smygjagar exempelvis rådjur så är det en självklarhet att de försöker vara så osynliga och så ohörbara som de bara kan. Många går i bara strumplästen för att undvika att höras för rådjurens känsliga öron. En oavsiktligt itutrampad kvist är skillnaden mellan succé och fiasko. Detta synsätt är sällan tillämpat inom fisket trots att det för oss fiskare inte bara räcker att hindra vårt byte från att fly, vi måste störa det så lite att det överhuvudtaget inte blir misstänksamt och förlorar intresset av att hugga vårt bete. Hur många storgäddor har du ovetandes skrämt från platsen utan att ens ha hunnit doppa betet i vattnet?

Försiktigt smyger vi in i den lilla viken på jakt efter stor gädda

 

Med hjälp av syn, ”hörsel” och vibrationssinne så har gäddan en mycket god ”uppsikt” över sitt närområde och vi måste därför närma oss den med respekt om vi vill bli riktigt framgångsrika som fiskare. Gäddan benämndes redan av Strindberg som ”havets örn” och det epitetet säger en del om denne eminente jägare. P.g.a. gäddans skarpa sinnen har jag genom åren försökt minimera de ljud som jag avger i båten när jag fiskar. Jag slår av motorn i så god tid som möjligt, jag sänker ankaret en centimeter (ibland nästan millimeter) i taget när det närmar sig botten, jag ser till att ha saker och ting undanstuvade i båten så att inte exempelvis en termos, eller någon annan pryl, får för sig att rulla ned på durken. När jag ankrar i relativt hård vind förtöjer jag tampen i båten på ett sätt så att jag minimerar vågornas skvalpljud mot skrovet. Detta ljud kan höras och störa gäddan på långt håll. Särskilt besvärande kan ljudet bli mot aluminiumskrov.

Jag använder även kläder i diskreta, naturnära färger eftersom gäddan har ett utmärkt färgseende och kläder i starka färger som exempelvis en fluorescerande flytoverall syns rimligen lika väl som en julgran med dekorationer skulle göra för gäddan vilket troligen inte främjar huggvilligheten. Dagens uppblåsbara räddningsvästar finns även i diskreta färger i yttertyget som när olyckan är framme byts till en signalfärg när lungan är uppblåst i vattnet vilket gör att man inte heller behöver använda en skarp färg på flytvästen för att synas i en nödsituation. Idag står så gott som alla fiskare upp i båten och då blir klädvalet långt viktigare än förr i tiden när fiskarna brukade sitta ned och då automatiskt skymdes en hel del av båtens skrov och reling. Givetvis är det ju inte så att de med färgstarka flytoveraller inte fångar gäddor (oavsett om de står upp eller inte). Ibland hugger gäddorna ändå (särskilt i grumligt vatten) men vill man i sitt fiske vara mån om att bli så kunnig som möjligt och inte förlora chansen på sin drömfisk genom icke genomtänkta val är det ett absolut måste att se gäddan som ett skyggt rådjur som man smyger sig på, inte som en åsna i en hage som man lockar med en morot. Kombinerar man olämplig klädsel med oförsiktigt uppträdande i båten så minskar man chansen till en storgädda radikalt. Varför chansa?

Trenden bland många fiskare är att stora båtar och stora motorer är eftersträvansvärt. Det utstrålar professionalitet och status i mångas ögon. Motorstyrkor uppemot 200 hästkrafter är inte ovanligt att se ute på vattnet en fiskedag. På stora vatten där svåra förhållanden ibland råder, som under laxtrolling utomskärs, är det säkerligen inte bara lämpligt, utan även nödvändigt, med rejält tilltagna båtar och kraftiga motorer. Under gäddfiske råder som regel helt andra förhållanden. När man är ute och fiskar gädda och kör in i exempelvis en liten vik eller mar med en 7-meters båt och en motor på 175 hästar bör man fundera på vilket intryck man ger hos fisken och vilket intryck man vill ge. Att motorn sedan allt som oftast får gå på tomgång under tiden som det fiskas imponerar nog inte heller på skygg och stor gädda.

För min del går jag oftast åt motsatt håll. Jag föredrar relativt små båtar när väderförhållandena och antalet fiskare i båten så tillåter. En onödigt stor och tung båt är lika ovänlig mot miljön som mot ens personliga meritförteckning och dess eventuella potential att innehålla stora gäddor. En liten båt som man utrustar på ett smart sätt med lösningar som underlättar det praktiska fisket är långt effektivare i de flesta situationer än en ”monsterbåt”. Inte minst viktigt är att man själv, oavsett båtstorlek, lär sig var allt finns i båten så att man i mörker och svåra förhållanden inte börjar smälla i luckor och flytta om saker för att hitta exempelvis en avkrokningstång.

En sak som underlättar framgångsrikt fiske från stora båtar i små vatten är en elmotor. En frontmonterad, eller akterspegelsmonterad, elmotor har jag däremot märkt gör att elmotorn i vissa lägen lämnas kvar i bilen eller i garaget. Man kanske glömmer den eller inte vill göra sig omaket att släpa med den ut på sjön för exempelvis en kortare fisketur. En väg som jag valt att gå för att aldrig riskera att glömma motorn, eller riskera att lättja lämnar den i garaget, är en drevmonterad elmotor, en s.k. ”engine mount” som alltså är fast monterad på utombordaren. När jag använder min stora båt går jag automatiskt över till eldrift när jag närmar mig fiskestället för att störa så litet som möjligt. Jag styr med ratten som vanligt och behöver inte gå runt i båten för att sänka och sen höja elmotorn igen när det är dags för att byta fiskeplats. Nackdelen med en drevmonterad elmotor är att den stora motorn måste vara nedfälld när elmotorn driver, så fiskar man enbart på mycket grunda vatten kan det bli problem.

Jag har under den kallaste perioden av året, senhösten, vintern, samt tidig vår, då vädret tillåter, börjat använda mig av en fiskekajak. Detta är effektivt året runt och särskilt effektivt under den kallaste delen av året då gäddfisket ofta bedrivs i lä och i klarare vatten än normalt med en begränsad mängd vegetation vilket ställer höga krav på fiskarens närmande av gäddan. Att kunna förflytta sig så gott som ljudlöst genom vattnet och ofta kunna ta sig så nära fisken så att man kan se den lura nere i vattnet är en underbar och mycket tillfredsställande känsla. Gäddfiske på grunt vatten där gäddan är som skyggast är extremt lämpligt att bedriva med hjälp av en fiskekajak. Se till att utrusta den (om det inte redan finns från början) med spöhållare, fäste för ekolod och stuvfack för prylar m.m. så har du en fiskemaskin av rang att bedriva ditt smygjagande ifrån.

Stor gädda från kajak?

Inte kan man ta en stor gädda från en kajak i alla fall? Jo, fiskekajaker är riktigt stabila farkoster. Även för mig som väger över hundra kilo och har ett balanssinne som lämnar mycket i övrigt att önska, har stabiliteten varit mer än tillräcklig. I Mexiko har ett par amerikanska fiskare t.o.m. tagit Blue Marlin från en kajak vilket säger en del om stabiliteten hos vissa kajakmodeller. Det finns dock givetvis stora skillnader mellan kajakerna och alla är inte lämpade för tunga personer och fria vattenvidder lika lite som alla båtar är det.

Till skillnad från vad man kanske tror så går det även utmärkt att jerkfiska från en kajak. Då menar jag inte att man, som vissa faktiskt gör, skall stå upp i den utan att man kan anpassa jerktekniken till att passa sittande fiske. Det går alldeles utmärkt att ”jerka” uppåt istället för nedåt med spöt i de allra flesta situationer. I början kan det bli problem med löslinan innan man får in tekniken, men det går snabbt att lära sig. Den första fiskedagen känns det i handlederna att de får jobba ordentligt men det rättar också snart till sig. Nyckeln till det hela är att använda små ”knyckar” uppåt med spöt för att undvika löslina mellan ”rycken”. Små ”knyckar” är turligt nog något som främjar gången på de flesta jerkbeten.

Den fantastiska känslan av att glida fram på vattnet när morgondimman lättar, eller i det sista kvällsljuset över vassvikarna, och att se, men inte synas, för tankarna till indianernas jakt på villebråd med deras finess och närhet till naturen. En elmotor eller en fiskekajak, beroende på situation, gör en remarkabel skillnad.  Anamma därför smygandets filosofi! Resultatet kommer inte att låta vänta på sig.

Tomas Edenfeldt ©

Vill du veta mer om gäddfiske eller boka en fiskeguidning? Hör av dig till mig. Alla kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt och priser.

En utmärkt artikel av David Lundqvist om angreppssättets betydelse och fiskarens inställning vid fiske efter stor gädda är Gäddskolan del 3.