Dinfiskeguide.se

Fem gäddor över 120 centimeter!

Aad är lika framgångsrik i Sverige som han är okänd. 15 år i rad har han lämnat Holland för att besöka Blekinge, Västervik och Stockholms skärgård. Där tar han både större och längre fiskar än de flesta svenska fiskare. Han har tagit fem gäddor över fantastiska 120 centimeter. Jag följer med på en tur i Stockholms skärgård för att se hur han egentligen gör.

Av Tomas Edenfeldt (även publicerad i Fiskejournalen tidigare)

Idag flyger två holländare fram över vågorna på väg mot bryggan där jag ska ansluta i Stockholms skärgård. Aad och vapendragaren John fiskar normalt 14 timmar i sträck mellan 05.00 och 19.00. De är således uppe med tuppen och dagen då de träffar mig för en fiskeintervju är inget undantag. Jag träffade Aad för första gången för fem år sedan när han bokade en fiskeguidning i Stockholms skärgård med mig. Jag insåg snabbt att jag hade lika stort utbyte av den dagen som han hade. Jag vill nu gärna dela med mig av hans sätt att fiska och själv passa på att lära mig mer. Denna dag tänker jag därför pumpa gäddgiganten på information om den holländska gäddskolan.

Gäddgarbo

Idag ser många av oss gäddvärlden genom Facebooks flöde. De ikoner som syns mest uppfattas kanske ofta som bäst på gäddfiske. Det var därför lite extra roligt att i medieskuggans mylla träffa en otroligt skicklig fiskare som stillsamt frodas som Ferdinand under sin korkek. Aad fiskar enbart för kärleken till fisket och gemenskapen med fiskevännen John. Om någon annan ser hans stora gäddor spelar egentligen ingen roll. En närmast radikal inställning i dagens värld. Men det mediala ointresset är inget socialt ointresse. Glädje och vänskap är i centrum när vi ses och Aad vill gärna hjälpa andra att förbättra sitt fiske. Sagt och gjort, vi kastar loss tampen och är i tanken redan på det första gäddstället ett stenkast bort.

En fiskare med fyra armar

Killarna har delat båt i 30 år och fiskar som en enhet. Med elmotorn på relativt höga varv täcker de vatten snabbt. När Aad fiskar åt vänster, fiskar John åt höger, När John fiskar föröver, fiskar Aad akteröver. Ordlöst delar de upp vatten mellan sig, som om de hade ett gemensamt sinne och fyra armar. Fascinerande att skåda och rasande effektivt. Gäddorna hugger, drillas och krokas av i vattenytan i en förbluffande strid ström. Betena är i vattnet hela tiden, kast matas på kast med bara någon sekund emellan. De fiskar betena snabbt, mycket snabbt. Det är tidigt på säsongen och tio grader i vattnet.

”Speedfish”

När jag nämner mina iakttagelser för killarna berättar de att de alltid täcker mycket vatten med både hög vevhastighet och båthastighet. Är vattnet över tio grader ökar de dessutom takten ännu mer. De använder som regel små shadjiggar, kvickt infiskade med vevstopp för att snabbt se var gäddorna befinner sig. De anser att ett snabbt bete lockar och provocerar gäddorna mer än ett långsamt och det går samtidigt snabbare att fiska av en plats. Eller som Aad säger ”don’t give the pike time to think, make them react”. De stannar därför aldrig längre på en plats än fem minuter, om de ens stannar överhuvudtaget förstås. De är alltid i en viss rörelse med elmotorn. När de hittar en liten större ansamling av gädda under sökandet saktar de ned fisket en aning och täcker platsen noggrannare med fler kast. Misstänker de att större fisk finns på platsen börjar de variera beten och metoder, om så skulle krävas. För att kunna göra en skonsam återutsättning direkt i vattnet under sitt mobila och effektiva fiske använder de aldrig stingerkrok utan de missar hellre någon enstaka gädda än att riskera en skada på de gäddor som hugger.

Ingen mat, ingen gädda

Aads uppfattning är att små och stora gäddor som regel finns på samma plats så länge platsen uppfyller vissa kriterier.  ”Men det gäller först och främst att börja i rätt ände”, säger Aad lite plirande. Lär dig var gäddans mat befinner sig under årets olika årstider. Där hittar du alltid gäddan, stor som liten. Abborrarna, mörten och strömmingen med flera har vitt skilda platspreferenser under året och lär man sig deras årsrytm lär man sig de bästa gäddställena. Läs på det du hittar om småfiskens vanor och leta efter stim med ekolodet och notera var du hittar gäddans mat i ditt vatten under de olika årstiderna och vattentemperaturerna, tipsar Aad. Det är grunden för ett verkligt framgångsrikt gäddfiske. Betesfiskens betydelse kan inte överskattas.

En nederländares nirvana

Jag ber Aad berätta hur den perfekta platsen för just stor gädda ser ut. Han menar att de bästa ställena oftast har vissa saker gemensamt och hans svar blir förvånansvärt specifikt.

  • Det skall vara en ganska stor plats med grunt vatten med en brant ned till max fyra meter. På platsen skall det finnas en förtätning i form av ett sund mellan exempelvis två öar, eller en kanal. Där sätts vattnet i rörelse vilket ger syre och drar till sig betesfisken. Här hittar du stor fisk både i Sverige och i Holland, avslutar Aad med en bestämd blick. Han poängterar även att den stora gäddan inte är aktiv varje dag på en plats, och den rör sig dessutom, men ge aldrig upp ett ställe där du en gång har fångat en riktigt stor gädda, eller tror att stor fisk kan uppehålla sig. Förr eller senare är hon, eller en annan monstergädda, där.

Fem gäddor över 120 centimeter

Idag fiskar vi på platser som är okända för Aad och John men vi fångar mycket fisk. På sen förmiddag är vi uppe i cirka 40 gäddor i blandade storlekar. Deras teknik och tänk kring gäddfiske fungerar utan tvekan strålande. Utöver spinn, som dominerar för dagen, är Aad en hängiven flugfiskare. Under den holländska vintern, och den tidiga svenska våren, föredrar han denna fiskeform. Ett år fångade han närmast ofattbara fem gäddor i längder över 120 centimeter på fluga. Han har även fångat en gädda på över 18 kilo och flera strax under, även om vikten inte är så viktig i Holland i jämförelse med längden, så det är inte alltid som de stora gäddorna vägs.

En fråga om färg?

Aad krånglar inte till det i onödan. Han använder som regel endast två färger under hela året. När han flugfiskar använder han en grön eller en brun streamer. När han fiskar gädda med shadjigg använder han en gul- eller ”strömmingsfärgad”. Han har inte märkt någon skillnad vad gäller färgpreferenser hos gäddan kopplat till årstid eller vatten. Ena dagen fungerar gult bäst och den andra blå/silver eller svart/silver. De två vitt skilda färgtyperna kontrasterar och kompletterar varandra på så sätt. Lika lite som han anser att ett stort färgurval betyder för gäddfiske, lika mycket anser han att rörelsen hos betet är betydelsefull. Han beskriver det som en ”dealbreaker”.  Vid fiske med samma jigg men med två olika jigghuvuden kan en påföljande knappt skönjbar skillnad i uppträdande och gång på jiggen vara skillnaden mellan succé och fiasko. Aad uppmanar därför att alltid vara vaksam på betets rörelse och justera exempelvis jigghuvud och övrig riggning om betet inte presterar tillfredsställande, snarare än att köpa många olika färger. Han anser inte heller att stora beten leder till stora gäddor utan betesstorleken är snarare kopplad till betesfiskens storlek och den specifika gäddans preferenser för dagen.

Beteskontroll

Båtkontroll börjar bli ett begrepp inom modernt fiske men det talas inte så mycket om beteskontroll. Detta är den viktigaste faktorn (tillsammans med betesfiskens närvaro) för ett framgångsrikt fiske enligt den nederländske nestorn. Att oavsett vindförhållanden ha full kontroll på betet är en stor del av min framgång som gäddfiskare, berättar Aad. Beteskontroll innebär att man vet var betet betet befinner sig i relation till botten, hur det rör sig under hela hemtagningen och att man har kontroll på linan oavsett om man för stunden vill ha löslina eller inte. Detta gör att Aad aldrig fiskar jerkbait under blåsiga förhållanden trots att han själv byggt denna typ av beten i mer än tio år och är ovanligt skicklig i att hantera dem. Det är helt enkelt inte möjligt att, i kraftig blåst, uppnå den typ av känsla och kontroll av jerkbetet som han vill ha för att njuta av fisket och fånga mycket fisk. ”Det ska gå att se betet framför sig hela tiden och veta var det är och vad det gör”, förklarar Aad. Ett betesalternativ som alltid är pålitligt oavsett blåst, vattenrörelser och djup är en shadjigg på 10-15 centimeter, fiskat med en tunn flätlina och ett huvud på cirka 15 gram. ”Be sure that you have full control on your lure whatever lure it is”, sammanfattar Aad samtidigt som han vant krokar av en gädda vid båtkanten.

En liten shadjigg är förstavalet för stora och små gäddor.

En liten shadjigg lockar både stora och små gäddor.

Varför Sverige?

När jag undrar varför Aad varje år söker sig till svenska vatten förklarar han att det är mycket trångt bland fiskeentusiasterna i Holland. Vattnen är små och fiskarna ovan ytan är fler än fiskarna under. Varje gädda fångas som regel flera gånger under sin livstid. Fisken är således hårt pressad och svårflörtad. En normal heldag i Holland fångar duktiga fiskare i genomsnitt fyra gäddor. Aad älskar därför att komma till Sverige med dess vackra natur, och i jämförelse, jungfrueliga vatten. Något som Holland däremot har är riktigt stora gäddor, vilket gör fisket spännande och utmanande. Det är också en plats där man tvingas lära sig att fiska riktigt bra för att fånga något överhuvudtaget. Det gäller att fiska på udda ställen, grundare eller djupare, snabbare eller långsammare, med mindre eller större beten än alla andra, för att locka beteströtta och misstänksamma gäddor. Den holländska skolan är tuff och skiljer agnarna från vetet. Den bakgrunden har varit till stor hjälp för Aad och John under deras svenska fiske.

80 gäddor

Under tiden vi har haft intensiva diskussioner kring gäddfiske har även fisket varit intensivt och Aad och John kivas, med glimten i ögat, om vem av dem som för ögonblicket fångar flest fiskar. När det är dags för mig att frampå eftermiddagen lämna killarna till sitt fortsatta fiske är de redan uppe i smått overkliga 80 gäddor. Detta i ett vatten som är allt annat än ett hemmavatten för killarna. Utan tvekan leder deras sätt att fiska till ett oerhört händelserikt och fartfyllt fiske där fiskeglädjen, samarbetet och gemenskapen är i centrum. Det leder ofta också till riktigt stora gäddor. Det bästa av två världar tänker jag i bilen hem och längtar redan efter ett nytt besök i båten med den holländska duon.

Aads åtta tips för ett framgångsrikt gäddfiske!

1. Lär dig var gäddans mat befinner sig under årets olika årstider. Där hittar du alltid gäddan, stor som liten.

2. Beteskontroll är viktigare än både typ av bete, storlek och färg på betet.

3. Köp endast några få beten och öva istället mycket med de beten som du har. Lägg hellre pengarna på bra kläder som håller dig varm och torr så blir fisket roligare och du effektivare.

4. Använd så tunn flätlina som möjligt, det ger dig bättre kontroll och det fungerar bättre på djupet.

5. Är du ute efter stor gädda, koncentrera fisket på få och väl utvalda ställen. Återkom regelbundet.

6. Skaffa en fiskekompis med samma inställning som du själv.

7. Pröva att flugfiska efter gädda med en stor streamer under tidig vår när vattnet är kallt. Sanslöst roligt och sanslöst effektivt!

8. Njut av varje gädda – stor som liten. Det är verklig framgång för en gäddfiskare!