Dinfiskeguide.se

Gott nytt år och god ny fiskekarma!

Ett hållbart fiske i form av sportfiske eller lokalt och småskaligt yrkesfiske ger oss chansen att vi i framtiden kan fortsätta att uppleva fiskelycka! På bilden är fiskegästen Ebba med vacker abborre.

Innan den ansvariga Havs- och Vattenmyndigheten följer forskarnas råd och börjar vårda våra fiskbestånd och vår miljö i våra åar, sjöar och hav (istället för att gynna industritrålare) kan man som enskild dra sitt strå till stacken för att fisk och fiske ändå ska ha en chans. Fyra tips som både gör gott och känns rätt i själen för 2022 och framåt:

Se Fiskarnas Rike av Martin Falklind på SvtPlay. En otroligt vacker serie i tre delar som informerar och inspirerar om det viktigaste som finns att veta om svenska vatten. Kunskap är makt och den har aldrig serverats i en mer njutbar förpackning.

Gå med i Sportfiskarna. Organisationen som slåss för både fisken och fiskarna. Skapare av våtmarker och fria vattenvägar och en kämpe mot förödande industritrålare och andra hot mot vår miljö och våra vatten. En absolut självklarhet för alla fiskare att vara med i.

Gå med i Älvräddarna. För ett par tior i månaden hjälper du bland annat våra sista vildlaxbestånd i kampen mot utrotning och mycket mer.

Välj Tranås energi för din elförsörjning hemma. Mig veterligen det enda vattenkraftsbolaget som aktivt tar ansvar för miljön i sin elproduktion genom att skapa fria vandringsvägar och arbeta för biologisk mångfald.

Att bry sig är varken dyrt eller svårt. Gör du det ovanstående har du skapat lite god fiskekarma och en ökad chans att fisk och fiske finns kvar även om några år!

Tillsammans kan vi rädda inte bara våra skärgårdar utan alla våra vatten. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

PS Ifall du blir inspirerad av dessa råd och följer något, eller alla, mejla gärna mig så blir jag glad på tomas@dinfiskeguide.se DS